รายการถ่ายทอดสด

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

การถ่ายทอดเสียง พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 42